واگذاری برند مواد غذایی

خرید برند مواد غذایی

فروش برند شکلات،قهوه و کاکائو

Selling brand coffee, chocolate, cocoa

فروش برند مواد غذایی

طبقات(30،35،39)

_ فارسی و لاتین

_ دارای لوگوی زیبا

_ بدون واسطه

_ عنوان بسیار زیبا

_ دارای طبقات خدمات

 

برند ثبت شده مواد غذایی دارای کالاها و خدمات زیر (برند IR مرجع برندهای آماده و ثبت شده )

طبقه 30: ﺷﻜﻼﺕ ﻫﺎ، ﻛﺎﻛﺎﺋﻮ، ﻗﻬﻮﻩ، ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﻛﺎﺋﻮﻳﻲ، ﻗﻬﻮﻩ ﻓﻮﺭﻱ،

ﻃﺒﻘﻪ ٣٥: ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ، ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ،

ﻃﺒﻘﻪ ٣٩: ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻛﺎﻻﻫﺎ، ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺭﻛﺮﺩﻥ، ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ، ﺗﻮﺯﻳﻊ،پخش،

 

لیست برندهای آماده مواد غذایی

لیست برندهای ثبت شده آماده

فروش برندهای ثبت شده