ثبت اختراع

 

brandir.ir

ثبت اختراع و نوآوری به معنی ثبت فرایند و یا محصولی است که کاملا جدید و نو بوده و در جهت برطرف کردن مشکلات خاص ایجاد می شود و نیاز افراد را برطرف می نماید

 

BRANDIR.IR