خدمات ما

           خرید برند ثبت شده                                                  خرید برندهای مواد غذایی

                   لیست برندهای آرایشی و بهداشتی ثبت شده                                                                        لیست برندهای مواد غذایی ثبت شده

           خرید و فروش برند                                                   خرید برند آرایشی و بهداشتی زیبا

                                                   خرید و فروش برند                                                                                                                                                   ثبت اختراع

           خرید برند غذایی                                                  خرید برند آرایشی

              ثبت عنوان وعلامت تجاری به نام شخص حقیقی و حقوقی                                                                                               اخذ جواز تاسیس از صنایع

          3                                         خرید برند آماده و ثبت شده

                                                 ثبت شرکت و تغییرات                                                                                                                                              ثبت طرح صنعتی

          لیست برندهای آماده

                                                 مشاوره امور ثبتی

 

( برند آی آر  BRANDIR )آماده سرویس دهی خدمات زیر می باشد

 

_  ثبت علامت های تجاری به نام شخص یا شرکت شما

_ ثبت شرکت و تغییرات ،اخذ کد اقتصادی و …

_ ثبت طرح صنعتی

_ ثبت اختراع

_ اخذ جواز تاسیس

_ اخذ کارت بازرگانی