برخی از مشتریان ما

مشتریان ما

مجموعه شرکتهای محترمی که از برند IR برند تهیه نمودند

 

شرکت محترم فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش

شرکت محترم سپید ماکیان (سهامی عام)

شرکت محترم سبز آرا نگار دشتی(فعالیت با برند FIKORES)

 

 

شرکت توسعه تجارت شیرین البرز(فعالیت با برند شوکو لوگو)