واگذاری برند ثبت شده نوشیدنی با عنوان هومبابا

واگذاری برند مواد غذایی هومبابا

دارای طبقات 30 و32

صلح قطعی در دفترخانه

به قیمت رسیده

دارای کالاهای :طبقه 30: بستني، فالوده،
طبقه 32: انواع آبميوه بدون گاز، آبميوه گاز دار، آبميوه از كنسانتره،

09122865804

09390788622

BRANDIR.IR